Kulutra, rozrywka i wiele więcej! bądź bliżej wydarzeń kulturalnych...

ABC faktoringu

Wielu dostawców produktów bądź usług nie dostaje terminowo wypłat od swych odbiorców.


Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego bądź też odbiorcy bezumownie nie płacą należności na czas.
usługi finansowe-kredyty
Napisał: Devendra Makkar
Na podstawie: http://www.flickr.com


Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się poprzez dłuższy czas, dostawcy zaprzepaszczają płynność finansową oraz szukają zewnętrznych źródeł opłacania, takich jak pożyczki, leasing czy też fundusze strukturalne. Użytkując z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić wypłat od adresatów. M.in przywróceniu biegłości pieniężnej takowego dostawcy służy faktoring. Faktorant prędko zdobywa gotówkę, a faktor zadba nierzadko też o bieżącą windykację należności od odbiorców. Umowa faktoringu są to 2 fragmenty: cesja wierzytelności oraz pożyczka, jaką spłaca odbiorca wierzytelności w drodze cesji. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Faktorant przekazuje każdą fakturę na faktora. Faktorant dostaje należność: natychmiast po powstaniu wierzytelności i przekazaniu jej na faktora (faktoring zaliczkowy albo dyskontowy) lub w dniu wymagalności pożyczek, po uzyskaniu zapłaty od dłużnika czy też w innym czasie (faktoring wymagalnościowy). Partycypantem transakcji jest również odbiorca artykułów albo usług, zatem dłużnik faktoringowy. Nie jest on jednakże stroną umowy. Efektem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela. Dłużnik z kolei zostaje ten sam.
Faktoring niepełny polega na wykupie poprzez faktora należności bez przejęcia niebezpieczeństwa niewypłacalności adresatów swojego konsumenta. W tym przypadku to konsument jest odpowiedzialny za wypłacalność dostawców.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-17 13:57:11
Tagi: kredyty, umowy, finansowe, klienta, należności