Kulutra, rozrywka i wiele więcej! bądź bliżej wydarzeń kulturalnych...

Nowatorskie założenia gospodarcze odzewem na szybko zmieniający się świat

Tempo dzisiejszej gospodarki a dodatkowo jej struktura nastręcza notorycznych zmian. Klasyczne hipotezy gospodarcze wydają się niewystarczające, a destabilizacja z początku wieku wykazała, że bieżące rozwiązania naukowe nie niekoniecznie się sprawdzają. Jak oświadcza się w publikacjach, mówi się o tym zdarzeniu jako o największym kryzysie od czasu Wielkiego Kryzysu sprzed nieomal wieku.


Biznesmen
Napisał: ricciofix
Na podstawie: http://www.flickr.com
Okazało się, że konsolidacja i swobodny przepływ produktów oraz usług - jakkolwiek jest nieodzowny - nie minimalizuje dostatecznie pejoratywnych skutków cykliczności ekonomii. Do tego można by dorzucić prędki awans technologiczny i wynikające z niego zadania dla gospodarki, dla przykładu przymus notorycznego rozwoju firmy wedle powiedzonka „który stoi w miejscu ten się cofa”. Wspomniana sytuacja wymusiła odnalezienie sposobów na współpracę przedstawicieli biznesów tudzież szkolnictwa. Oczywiście i wprzódy taka okoliczność miała miejsce, ale były to wypadki przypadkowe.

Obecnie jednak ma to być działanie systemowe. Instrumentem do takiego systemowego postępowania ma być klastering - przekonanie w dzisiejszej ekonomii nowe, próbujące nieco przerobić klasyczną hipotezę konkurencji. Obrazowo ujmując klastering usiłuje skleić „wodę z ogniem” czyli konkurencję oraz kooperację w jedno. Wedle owej idei przedsiębiorstwa aby przetrać w globalnej gospodarce powinny łączyć się w sieci biznesowe i kooperować w wybranym obszarze aktywności (jednocześnie w odrębnych stosując uświęcone kanony konkurencyjności).

Z reguły takimi obszarami gdzie zakłada się klajstry jest zetknięcie interesu i nauki. Obecnie niedużo firm na własną rękę stać na finansowanie badań naukowych czy też nabywanie od akademii rozwiązań technologicznych. Równocześnie bez pomysłowości nie można w dzisiejszej gospodarce rozwijać się. I to jest zwykle dziedzina współpracy firm. Sieci biznesowe to nie tylko metoda na mikroekonomie lecz także ma duże znaczenie makroekonomiczne. Największe podmioty polityczne i gospodarcze to Wspólnota Europejska oraz OECD. Według owych instytucji klastering to kluczowy czynnik przyrostu PKB. Niewątpliwie być może on modą ekonomiczną. Nasze dzisiejsze założenia sprawdzimy za pewien czas.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 11:03:16
Tagi: Przedsiębiorstwa, zasady konkurencyjności, klajstry