Kulutra, rozrywka i wiele więcej! bądź bliżej wydarzeń kulturalnych...

Jak złożyć pozew o alimenty, aby był skuteczny oraz co w nim trzeba zamieścić?

Jest taka sytuacja, w której rodzic dziecka zaprzestaje po prostu uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do trudnej sytuacji materialnej rodzica, który sam został z potomstwem.


Początkowy etap, który podejmowany jest przez opiekuna sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem, powinno być określenie do jakiego sądu złożyć pozew.


ochrona
Na podstawie: pixabay.com


gotówka
Napisał: US Embassy Madrid
Na podstawie: http://www.flickr.com
alimenty
Napisał: Wikilogia
Na podstawie: http://www.flickr.com


Będzie to nade wszystko Sąd komornik wojtaszak Rejonowy. Jeżeli pozew wnosisz w imieniu swojego potomstwa, wtedy posiadasz do wyboru dwie możliwości. Możesz złożyć pozew do sądu, z jakiego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Możesz także złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania dziecka, zatem osoby uprawnionej. Bardzo nierzadko się zdarza, że rodzic, którego chcielibyśmy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, zatem nie ma problemu z wyborem sądu. Czasami jednak zdarza się, że zamieszkuje na drugim końcu Polski lub za granicą. W takiej sytuacji skorzystać warto z drugiej możliwości oraz złożyć pozew do sądu, do jakiego mamy bliżej.


Kolejny etap to prawidłowe wskazanie stron. Łatwo ustalić jest pozwanego, ponieważ będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymanie swego dziecka. Ciężej jednak jest z powodem, gdyż jest to dziecko. Jeśli potomstwo nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeżeli potomstwo skończyło 18 lat, w takiej sytuacji powinno pozew podpisać samo. Oprócz oznaczenia stron pamiętać należy o ich adresach zamieszkania i o nr. PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego wymagane nie jest, lecz można by to zrobić. Aby pozew był skuteczny, powinniśmy ustalić z góry miesięczną sumę, którą zasądzi sąd. Określić również powinniśmy termin płatności dla przykładu do 10 dnia dowolnego miesiąca.


Dobrze byłoby także sformułować wniosek o ustawowe odsetki w wypadku, kiedy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie będą przyznane od razu, na to należy trochę poczekać. Najdłuższą i ostatnią częścią pozwu jest jego uzasadnienie.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2022-01-12 14:46:13
Tagi: problem, osoby, kraj